Tăng cường các giải pháp thu ngân sách những tháng cuối năm

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tăng cường thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn thu những tháng cuối năm, phấn đấu thu tối thiểu đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 7% so với dự toán HĐND, UBND tỉnh giao

Theo đồng chí Đặng Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN), phần thu nội địa trên địa bàn tỉnh là 2.010,3 tỷ đồng, đạt 67,2% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2021; 7/7 địa bàn có số thu đạt và vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao. Đánh giá về kết quả này, đồng chí Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho rằng, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh sau đại dịch có bước phục hồi và phát triển tích cực, các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, hoạt động du lịch có bước phục hồi và có dấu hiệu khởi sắc; các dự án năng lượng điện gió, điện mặt trời đã hoàn thành, phát huy hiệu quả tiếp tục có những đóng góp quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách trên địa bàn. Bên cạnh đó, ngành Thuế đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, đôn đốc thu nộp ngân sách, tuyên truyền, phổ biến kịp thời chính sách pháp luật thuế mới có hiệu lực trong năm 2022; kịp thời giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân, tạo điều kiện duy trì, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát sinh các khoản thu nộp NSNN. Đáng chú ý, công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện tốt các biện pháp thu nợ, chống thất thu, thu đúng, thu đủ vào NSNN, nhất là các ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp có rủi ro cao (chuyển nhượng dự án, hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh vàng bạc, đá quý...). Qua đó, đã xử lý truy thu và xử phạt hơn 3,6 tỷ đồng, giảm lỗ gần 5,3 tỷ đồng, đôn đốc nộp ngân sách gần 3 tỷ đồng; thu nợ 478 tỷ đồng.

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức tăng 7% so với dự toán được giao năm 2022, Cục Thuế tỉnh đang quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cho những tháng cuối năm. Theo đó, đã thông báo dự toán thu NSNN cụ thể cho từng địa bàn quản lý thu. Cụ thể: Tp. Phan Rang - Tháp Chàm 118,3 tỷ đồng; Ninh Phước 42,4 tỷ đồng; Ninh Hải 45 tỷ đồng; Ninh Sơn 32,4 tỷ đồng; Thuận Nam 34,3 tỷ đồng, Thuận Bắc 22,2 tỷ đồng; Bác Ái 5,3 tỷ đồng và Cơ quan Cục thuế 900,1 tỷ đồng. Thường xuyên nắm bắt diễn biến thị trường, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, tình hình thu nộp ngân sách; rà soát và nắm chắc số ảnh hưởng tăng, giảm thu, số thuế gia hạn nộp của từng đối tượng, ngành nghề, lĩnh vực để chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả những biện pháp, giải pháp đã đề ra. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai Kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2022 của UBND tỉnh, nhất là phần thu cân đối ngân sách tỉnh từ các dự án khu dân cư (Khu đô thị mới Khánh Hải, Mỹ Bình 1, bờ Sông Dinh...); các dự án xác định lại giá (Dự án Sunbay Park Hotel, Khu K1, K2...) để hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2022 do HĐND tỉnh giao (340 tỷ đồng), đặc biệt là thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh (166,3 tỷ đồng). Chỉ đạo các đơn vị trong ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người nộp thuế về các nội dung quy định của Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28-5-2022 về gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2022; Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 24-5-2022 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Cục thuế.