Ninh Phước đẩy mạnh cải cách hành chính

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, hướng đến phục vụ người dân tốt hơn, những năm qua, huyện Ninh Phước đã bám sát định hướng chỉ đạo của trung ương, của tỉnh để triển khai nhiệm vụ CCHC trên địa bàn sát với tình hình thực tế và đã có nhiều chuyển biến đáng kể.

Ngay từ đầu năm 2022, UBND huyện Ninh Phước đã xây dựng, ban hành và triển khai các kế hoạch thực hiện hiệu quả công tác CCHC; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, thực hiện công khai các thủ tục hành chính (TTHC) trên trang thông tin điện tử của huyện; thực hiện có hiệu quả mô hình “một cửa” điện tử và dịch vụ công mức độ 3 và 4 đối với các TTHC để tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận “một cửa”, qua đó, giúp người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch mọi thủ tục được nhanh gọn hơn. Bên cạnh đó, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị được tăng cường, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, tạo thuận lợi và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC.

Việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” cũng được huyện quan tâm, ngày càng hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác giải quyết TTHC. Trong đó, đáng ghi nhận là thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa hiện đại”, thời gian giải quyết các TTHC được rút ngắn, nhanh chóng, đúng hạn, đúng luật và được người dân hài lòng, đánh giá cao, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện tốt việc niêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở, trên trang điện tử của huyện và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định. Qua đó, giúp các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tra cứu, theo dõi và thực hiện TTHC dễ dàng hơn. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận “một cửa liên thông” của huyện đã tiếp nhận và giải quyết 982 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hẹn và đúng hẹn 958 hồ sơ, đạt 97,6%, đang giải quyết 3 hồ sơ, đạt 0,31%; cấp xã đã tiếp nhận và giải quyết 2.229 hồ sơ, giải quyết đúng hẹn 2.172 hồ sơ, đạt 97,44%, đang giải quyết 10 hồ sơ, đạt 0,45%. Qua kết quả triển khai công tác TTHC đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính công của huyện từng bước hiện đại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Cán bộ bộ phận “một cửa” UBND thị trấn Phước Dân hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Để hiện đại hóa nền hành chính, huyện đẩy mạnh việc đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo việc kết nối dữ liệu, kết nối liên thông trong các cơ quan, đơn vị và chú trọng hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể thực hiện nộp hồ sơ qua mạng, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí; đẩy mạnh mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kết nối dữ liệu liên thông trong hoạt động cơ quan, đơn vị, giúp thực hiện việc trao đổi thông tin hai chiều được nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Hiện nay các cơ quan, đơn vị đã áp dụng hiệu quả phần mềm Văn phòng điện tử trong xử lý, chỉ đạo điều hành; triển khai thực hiện ứng dụng chữ ký số, chứng thực số trong các văn bản điện tử; sử dụng hộp thư công vụ để trao đổi công việc, góp phần giảm tải số lượng văn bản hành chính. Ngoài ra, 9/9 xã, thị trấn đang duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Ghi nhận tại bộ phận “một cửa” của UBND thị trấn Phước Dân, chúng tôi thấy người dân đến làm TTHC khá đông, tất cả hồ sơ, giấy tờ thuộc thẩm quyền của thị trấn được giải quyết, xử lý nhanh gọn. Chị Hàn Lâm Nữ Ngọc Luân, khu phố 13 đến làm THHC tại UBND thị trấn cho biết: Tôi thường xuyên đến làm hồ sơ, giấy tờ tại bộ phận “một cửa” và “một của liên thông” được cán bộ phụ trách hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ một các nhanh chóng, không phải đi lại nhiều lần. Đồng chí Đàng Sinh Ái Chi, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phước Dân cho biết: Để giải quyết TTHC trên địa bàn đạt hiệu quả, thị trấn đã áp dụng cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, mọi TTHC từ các cơ quan, phòng, ban chuyên môn đều tập trung về một đầu mối thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Cùng với đó, thị trấn còn tổ chức rà soát, thực hiện niêm yết công khai các TTHC tại trụ sở; đẩy mạnh tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến để người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể thực hiện nộp hồ sơ qua mạng. Qua đó, giảm bớt thời gian giải quyết TTHC cho người dân; hạn chế được tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân của bộ phận cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.

Đồng chí Huỳnh Thanh Phương, Trưởng phòng Nội vụ huyện Ninh Phước cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác CCHC, huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế; cải cách TTHC, chú trọng tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và tích cực phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ liên ngành; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, rà soát thực hiện các phương án đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước; tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống thông tin, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kết quả giải quyết TTHC. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường kiểm tra, giám sát; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi công vụ, chuyên môn, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.