Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bác Ái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày 11- 8, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh huyện Bác Ái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ huyện Bác Ái đoàn kết thi đua thực hiện hiệu quả phong trào "Xung kích phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng" đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống đoàn viên thanh niên, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Đoàn; các hoạt động được tổ chức đa dạng, phong phú và thường xuyên qua những đợt cao điểm như: Tháng Thanh niên; chiến dịch thanh niên tình nguyện hè; tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới; xung kích tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông… Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp 922 đoàn viên mới, đạt 102,4% chỉ tiêu...

Ban Chấp hành Huyện đoàn Bác Ái khóa XIV, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Huyện đoàn Bác Ái tập trung nâng cao chất lượng tổ chức đoàn; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện; đẩy mạnh các phong trào thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tốt các chương trình đồng hành hỗ trợ thanh thiếu nhi. Huyện đoàn phấn đấu 100% cơ sở đoàn tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của các cấp bộ đoàn; 100% xã đoàn giới thiệu hoặc thành lập 1 mô hình đồng hành cùng thanh niên trong lập nghiệp; phấn đấu đạt 70% tỷ lệ đoàn viên ưu tú giới thiệu xem xét kết nạp Đảng; phấn đấu 5.000 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Huyện đoàn Bác Ái khóa XIV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 23 thành viên; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp trên gồm 13 đồng chí.