Khánh thành công trình Bia chứng tích lịch sử tại miếu Ngũ Hành

Ngày 26-7, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Lễ công bố và khánh thành công trình Bia chứng tích lịch sử tại miếu Ngũ Hành (miếu Năm Bà) ở khu phố 4, phường Bảo An (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm).

Sau khi khảo sát các vị trí chiến tích lịch sử trên địa bàn tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã thống nhất chọn vị trí miếu Ngũ Hành, nơi diễn ra cuộc họp của Ủy ban Việt Minh lâm thời tỉnh Ninh Thuận ngày 20-8-1945 bàn chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền vào ngày 21-8-1945 để dựng bia chứng tích. Bia có chiều cao 2,3 m, được khắc hình ngọn đuốc tượng trưng cho ngọn lửa cách mạng tại Ninh Thuận, tổng kinh phí xây dựng 35 triệu đồng. Công trình hướng đến chào mừng Đại hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 và mang ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử hào hùng dân tộc. 

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh thực hiện nghi thức khánh thành công trình Bia chứng tích lịch sử.