Phát động Cuộc thi ảnh “Tôi tin dùng hàng Việt”

Nhằm hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động); phát huy lòng tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt, góp phần vào quá trình phát triển bền vững của đất nước, địa phương. Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh đã phát động Cuộc thi ảnh “Tôi tin dùng hàng Việt”.

Theo đó, các tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh “Tôi tin dùng hàng Việt” là các bức ảnh tâm đắc nhất của cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người lao động ghi lại những khoảnh khắc biểu cảm và sinh động liên quan đến mọi lĩnh vực “sản xuất - phân phối - tiêu dùng” hàng Việt Nam trong đời sống sinh hoạt cộng đồng; những hình tượng đẹp về người lao động trong các hoạt động sản xuất, chế biến tạo ra sản phẩm cụ thể.

Mỗi ảnh tham gia dự thi phải được minh họa bằng các thông điệp, câu chuyện thực tế, ngắn gọn, súc tích về hoạt động sản xuất, chế biến, phân phối, tiêu dùng; có chú thích đầy đủ thông tin không quá 100 từ (chụp ở đâu, nhân vật trong ảnh là ai, đang làm gì, tên sản phẩm, hàng hóa, email tác giả...).

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức cuộc thi từ ngày 8-8 đến 14-8-2022; từ ngày 15-8 đến 23-9-2022 sẽ tiếp nhận và đăng ảnh dự thi và dự kiến trong tháng 10-2022 tổ chức tổng kết và trao giải thưởng.

Việc tổ chức Cuộc thi ảnh “Tôi tin dùng hàng Việt” sẽ góp phần giới thiệu, quảng bá, ủng hộ, đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt sản xuất ra các sản phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng, có sức cạnh tranh đáp ứng yêu cầu trong nước và xuất khẩu.