Tìm nhau

Nắng tháng Sáu rát bỏng

Trời xanh mây phớt hồng

Sấu vàng ươm rụng xuống

Lúa chín thơm cánh đồng

Anh lang thang bãi biển

Ngắm con còng ngoi lên

Thương phận đời xe cát

Xây lâu đài chẳng nên

Thương con thuyền rời bến

Giữa giông bão triều lên

Đi tìm luồng cá chạy

Ngẫm phận người đắng cay

Thương mối tình dang dở

Muống mải miết bến bờ

Chẳng bao giờ gặp Biển

Sóng gió gào bơ vơ

Hoàng yến vàng ngẩn ngơ

Anh lang thang làm thơ

Gửi về thời dĩ vãng

Tìm em chiều mộng mơ.