Chỉ cần

Chỉ cần gió mùa nhẹ thổi

Đủ làm em nhớ đến anh

Con đường ngày xưa chung bước

Dưới hàng cây rộng tán xanh.

Chỉ cần nghe bài hát cũ

Với điệu nhạc buồn chơi vơi

Bàn tay nào buông phím trở

Dắt em đi giữa giòng đời.

Chỉ cần gặp nhau lần cuối

Thời gian có đợi được đâu

Nắng mai xuyên qua mành cửa

Đậu trên mái tóc bạc màu.

Một ngày chẳng cần chi nữa.

Vậy mà… ta lại có nhau.