Tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật khu vực phía Nam

Ngày 8/8, tại Tp. Buôn Mê Thuột, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2023 với chủ đề “Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong tình hình mới”.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy và hơn 300 học viên là cán bộ quản lý công tác tuyên giáo, báo chí, văn học, nghệ thuật các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các học viên được trang bị 6 chuyên đề: Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Khái quát về tình hình văn học hiện nay; Đổi mới hoạt động của Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương trước yêu cầu mới; Bàn về nhân vật trung tâm của văn học hiện nay; Công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hiện nay-Thực trạng và yêu cầu phát triển; Công nghiệp văn hóa và vị trí, vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của công nghiệp văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Văn Mười, Phó Trưởng Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đại biểu tỉnh ta dự tập huấn.

Qua tập huấn nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, giúp học viên củng cố, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa và văn học, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước; nâng cao giá trị tư tưởng nghệ thuật, bảo đảm quyền tự do trong sáng tạo văn học, nghệ thuật; tiếp cận những vấn đề đổi mới, nâng cao năng lực, phương thức lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay… Từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, làm lành mạnh đời sống văn hóa, văn nghệ của đất nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.