Ninh Phước: Đẩy mạnh liên kết sản xuất, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp

Để tạo bước phát triển trong sản xuất nông nghiệp (NN), cũng như phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, những năm qua, huyện Ninh Phước đã chú trọng đẩy mạnh sản xuất gắn với việc thực hiện liên kết trong tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuỗi giá trị sản phẩm NN và tăng giá trị kinh tế cho nông dân địa phương.

Ninh Phước là huyện có thế mạnh về sản xuất NN, với hơn 23.000 ha đất canh tác, trong đó hơn 18.000 ha chủ động nước quanh năm, bao gồm diện tích lúa trên 15.000 ha, nên giá trị sản xuất NN đóng vai trò rất lớn trong cơ cấu kinh tế - xã hội của huyện. Xác định mục tiêu nâng cao chuỗi giá trị sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm NN, thời gian qua, huyện đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng ngành NN theo hướng bền vững. Theo đó, ngoài việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất NN, thông qua các cơ chế, chính sách huyện kêu gọi, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp (DN) đầu tư vào hoạt động sản xuất NN bằng hình thức liên kết với nông dân địa phương khai thác hiệu quả thế mạnh những sản phẩm NN tiềm năng; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với từng vùng, từng địa phương để hình thành các vùng chuyên canh cây trồng với quy mô lớn theo hướng liên kết với các DN.

Với những hoạt động thiết thực trong kêu gọi các DN vào địa phương hợp tác làm ăn đã tạo ra mối liên kết giữa nông dân với DN, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho sản xuất NN của huyện. Nhiều DN đã hợp tác với các hợp tác xã (HTX) và hộ dân để cung ứng dịch vụ đầu vào, đầu ra, hỗ trợ kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, hoạt động liên kết đã giúp các HTX vượt qua khó khăn trong sản xuất, thực hiện tốt việc chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Nhờ đó, tạo cơ hội lớn cho nông dân mở rộng sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, từng bước tạo ra mối quan hệ tốt giữa DN với HTX và nông dân. Ông Nguyễn Thành Anh, Giám đốc HTX Dịch vụ NN Trường Thọ, xã Phước Hậu cho biết: Việc liên kết trong sản xuất giúp các hộ thành viên và nông dân được nhiều cái lợi. Bởi không chỉ giúp các hộ dân thay đổi tập quán sản xuất, mà còn có cơ hội nắm bắt được kỹ thuật mới trong sản xuất, nên năng suất và chất lượng đạt cao hơn. Mặt khác, DN còn cung ứng giống, phân bón, đến bao tiêu sản phẩm. Do đó, việc liên kết trong sản xuất mở ra cơ hội làm giàu cho nông dân.

Nông dân huyện Ninh Phước thu hoạch lúa. Ảnh: Tiến Mạnh

Việc liên kết không chỉ giúp nông dân thay đổi tư duy trong sản xuất, tạo ra chuỗi sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của thị trường, mà còn thúc đẩy NN của huyện phát triển bền vững. Nhờ có sự liên kết, đến nay trên địa bàn huyện đã thu hút được một số đơn vị liên kết sản xuất và hình thành được các vùng chuyên canh cây trồng với quy mô lớn tại các xã, thị trấn, tạo ra khối lượng hàng hóa dồi dào. Đơn cử, các HTX Phước An, Phước Vinh và Ninh Quý hằng năm liên kết sản xuất bắp giống quy mô diện tích khoảng 800 ha với Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố và Công ty Giống cây trồng Miền Nam. Thông qua ký kết hợp đồng, các HTX không phải lo tìm “đầu ra” cho sản phẩm, toàn bộ bắp giống sản xuất được các công ty bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn thị trường. Hay như các HTX Trường Thọ, Như Bình... liên kết trong sản xuất lúa. Thông qua hợp đồng sản xuất, giá thu mua của DN tại thời điểm luôn cao hơn giá thị trường từ 300-500 đồng/kg; liên kết trồng măng tây xanh ở các xã: An Hải, Phước Hải; liên kết trồng nho sạch, táo sạch ở các xã: Phước Thuận, Phước Vinh...

Ông Nguyễn Đức Thuận, Trưởng phòng các và Phát triển nông thôn huyện Ninh Phước cho biết: Thông qua hoạt động liên kết sản xuất, không chỉ khai thác tiềm năng đất đai, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích, mà còn giúp sản xuất NN trên địa bàn huyện đi vào ổn định. Để đẩy mạnh việc liên kết trong sản xuất NN theo hướng bền vững, thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ để khuyến khích các địa phương, HTX và người dân thực hiện việc liên kết sản xuất; tập trung quy hoạch các vùng sản xuất theo hướng hàng hóa; kêu gọi các DN đầu tư vào sản xuất NN theo hướng liên kết các chuỗi giá trị sản phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân thay đổi phương thức canh tác nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong sản xuất cho nông dân; tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với các chương trình, dự án và nguồn vốn vay để mở rộng sản xuất theo hướng liên kết, nhằm nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của ngành NN huyện.