Thôn Nha Hố 2 đạt chuẩn nông thôn mới

Những năm qua, nhờ tranh thủ nhiều nguồn lực với sự đoàn kết, nổ lực của người dân và cán bộ, thôn Nha Hố 2, xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn) đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Để có được những kết quả trên, thôn Nha Hố 2 đã thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác Hồ “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” và xác định dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Chi bộ và Ban phát triển thôn hoạt động theo quy chế do cộng đồng dân cư bầu được UBND xã công nhận đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức người dân trong việc chủ động phát triển kinh tế, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng đời sống văn hóa, tạo cảnh quan môi trường “xanh - sạch - đẹp”; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Qua đó, từng bước giúp thôn trở thành điểm sáng trong xây dựng NTM tại địa phương.

Lễ công bố thôn Nha Hố 2 đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, đến thời điểm này, 5 nội dung và 24 tiêu chí xây dựng thôn NTM trên địa bàn thôn đều đạt và được duy trì ổn định ở mức cao. Trong đó, 5 nội dung quan trọng về tổ chức cộng đồng, phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, kinh tế vĩ mô và hệ thống chính trị, an ninh trật tự luôn được cán bộ thôn và người dân quan tâm thực hiện và giữ vững.

Hiện nay, cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn thôn Nha Hố 2 gần như hoàn thiện để phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Toàn thôn đã thực hiện 100% bê tông hóa các tuyến đường giao thông, thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển giao thương hàng hóa; hệ thống thủy lợi nội đồng được đầu tư mở rộng, đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới tiêu cho 15 ha đất nông nghiệp và chăn nuôi; tỷ lệ hộ dân trên địa bàn thôn được sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 100%; hệ thống đèn điện chiếu sáng các tuyến đường bê tông nông thôn đạt 100%, đảm bảo tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp”; hiện thôn không còn nhà ở dột nát, nhà tạm bợ; thu nhập bình quân đầu người trên 61 triệu đồng/ người/năm, không còn hộ nghèo, số hộ khá giàu ngày càng cao. Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc từng bước được đẩy mạnh. Công tác phối hợp đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn được quan tâm giải quyết kịp thời.

Ông Nguyễn Hùng Vương, Trưởng thôn Nha Hố 2, cho biết: Với sự quyết tâm của cán bộ và người dân trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay tinh thần, ý thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã được nâng lên rõ rệt, nhận thức của người dân trong vai trò là chủ thể xây dựng NTM đã có những chuyển biến tích cực. Trong xây dựng NTM, thôn tuân thủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”. Các công trình đầu tư được Nhân dân tham gia lựa chọn; các khoản đầu tư, hỗ trợ được công khai đầy đủ, minh bạch. Nhờ đó, phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân, làm cho người dân hiểu xây dựng NTM là công việc của mỗi người để họ tự giác đóng góp, tham gia quản lý, bảo vệ thành quả đạt được.

Với sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thôn Nha Hố 2 đã hoàn thành các tiêu chí NTM và được UBND xã Nhơn Sơn tổ chức Lễ công bố thôn đạt chuẩn NTM năm 2021 vào đầu tháng 6 vừa qua. Thời gian tới, Chi bộ và Ban phát triển thôn sẽ quyết tâm giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được, từng bước làm thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn bằng việc khơi dậy sức mạnh nội sinh từ khối đại đoàn kết toàn dân.