Phước Thái: Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Năm 2015, xã Phước Thái (Ninh Phước) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Phát huy kết quả đạt được, từ đó đến nay, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự góp sức của Nhân dân, địa phương đã duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2022.

Để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xã Phước Thái đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp Nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, từ đó chung sức, chung lòng xây dựng xã NTM nâng cao. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, hạ tầng cơ sở được đầu tư nâng cấp, mức sống của người dân không ngừng được cải thiện. Đồng chí Đàng Năng Tom, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Thái cho biết: Trong quá trình thực hiện xây dựng NTM, với quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đã đoàn kết phấn đấu thực hiện đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần tích cực vào việc xã đạt chuẩn NTM. Với tinh thần xây dựng NTM chỉ có điểm đầu, không có kết thúc, xã đã tập trung rà soát, đánh giá lại các tiêu chí, nhất là các tiêu chí có tỷ lệ đạt thấp để tập trung triển khai giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí, quyết tâm về đích NTM nâng cao vào cuối năm 2022.

Diện mạo nông thôn mới xã Phước Thái ngày càng khởi sắc.

Với mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao chính là giúp người dân nâng cao thu nhập, bên cạnh việc tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống lúa, cây, con chất lượng vào sản xuất theo hướng hàng hóa; phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác với nhiều mô hình mang lại hiệu quả; triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình như: Mô hình cánh đồng lớn trên cây lúa, mô hình “1 phải, 5 giảm”, mô hình liên kết “4 nhà” trong việc cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập. Ngoài ra, địa phương còn chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng trang trại, gia trại đạt hiệu quả. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 51,2 triệu đồng/người/năm…

Điểm đáng ghi nhận trong xây dựng NTM ở xã Phước Thái là thông qua công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận, đoàn thể người dân đã chung sức, chung lòng xây dựng xã NTM, qua đó người dân đã tích cực tham gia xây dựng đường bê tông nông thôn, thắp sáng đường quê các tuyến đương ngõ xóm. Đến nay, toàn xã đã bê tông trục đường liên thôn đạt 100%; bê tông trục đường thôn đạt 91,6% và bê tông đường ngõ xóm đạt 40%; bê tông đường nội đồng đạt 73,6%; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới và nước hợp vệ sinh… Ngoài ra, địa phương còn triển khai thực hiện mô hình “Sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn” tại các khu dân cư như: Trồng hoa các tuyến đường ở các thôn, lắp bóng đèn tại các tuyến đường, lắp đặt hệ thống camera theo dõi an ninh nông thôn…

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong việc tham gia xây dựng NTM nâng cao đã góp phần đưa diện mạo nông thôn ở địa phương ngày càng khởi sắc. Đến nay, địa phương đã đạt 9/13 tiêu chí theo bộ tiêu chí xã NTM nâng cao. Để hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao vào cuối năm 2022, theo đồng chí Đàng Năng Tom, xã đã có kế hoạch cụ thể đối với các tiêu chí. Theo đó, đối với tiêu chí 1.1 (Giao thông), xã tiếp tục tranh thủ nguồn lực để đầu tư các công trình, đồng thời huy động nguồn lực từ xã hội hóa để bê tông hóa 3 km tuyến đường phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Đối với tiêu chí 2.2 (hộ nghèo), xã tập trung phát triển kinh tế, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng cạn để từng bước hình thành vùng cây ăn trái; khuyến khích phát triển các ngành, nghề nông thôn, kinh tế tư nhân; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác để mở rộng phương án sản xuất, kinh doanh; nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; phối hợp tổ chức đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, phấn đấu tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 75%. Về tiêu chí số 15 (y tế), xã đã phân công, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân để tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế; vận động các doanh nghiệp hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người dân, phấn đấu đến cuối năm nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%. Riêng tiêu chí Phổ cập giáo dục THCS, xã tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhằm huy động sự tham gia của toàn xã hội vào việc xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo.