Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn tại doanh nghiệp

Trong 2 ngày 27 và 28-6, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Trung tâm Đào tạo phát triển xã hội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn chuyên trách, chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở các doanh nghiệp.

Học viên được truyền đạt kiến thức, các kỹ năng trong việc tổ chức các hoạt động tại CĐCS; tuyên truyền, vận động trong các hoạt động công đoàn; nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội; thu thập thông tin, phân tích và lựa chọn thông tin đàm phán, thương lượng tập thể; tầm quan trọng, vai trò của công đoàn trong việc nâng cao năng suất lao động. Thông qua lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ công đoàn tại các doanh nghiệp nâng cao nhận thức, kỹ năng tổ chức các hoạt động, phong trào, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp.

Toàn cảnh buổi tập huấn nghiệp vụ công đoàn.