Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Theo báo cáo của UBND huyện Thuận Bắc, trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 30,9 tỷ đồng, bằng 58,4% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 53,4% so với HĐND huyện giao. Trong đó, thu tiền sử dụng đất 8,875 tỷ đồng, vượt 106,4% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao và đạt 95,4% so với HĐND huyện giao. Trong 6 tháng, các ngân hàng đã thực hiện doanh số cho vay 197,6 tỷ đồng, nâng tổng số dư nợ lên 713 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cuối năm 2021, thu nợ 184,2 tỷ đồng và huy động 54,5 tỷ đồng. Toàn huyện đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 68,15%. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn huyện đạt 1.946 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước đạt 744 tỷ đồng, chiếm 38,2% và các thành phần kinh tế 1.202 tỷ đồng, chiếm 61,8%.

* Trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất ngành Công nghiệp-Xây dựng huyện Thuận Nam đạt 3.922 tỷ đồng, đạt 69,3% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, khu vực doanh nghiệp và vốn nhà nước chiếm tỷ lệ cao, ước đạt 3.687,3 tỷ đồng, chiếm 94%; khu vực cá thể đạt 234,7 tỷ đồng, tăng 58,5% so với cùng kỳ chiếm tỷ lệ 6% (tổng sản lượng điện sản xuất ước đạt 1.516.000 MWh) trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng. Cụ thể các sản phẩm công nghiệp: Xay xát lương thực đạt 2.080 tấn, tăng 32,3%; nước mắm 9,5 triệu lít, tăng 19,5%; cá hấp 1.120 tấn, tăng 104,2%; muối hạt 3.500 tấn, tăng 42,9%; may mặc 67,5 ngàn cái, tăng 3,8%; sản phẩm bằng kim loại 12.532 m2, tăng 31,4%, khai thác đá chẻ 221 nghìn viên, giảm 16,5%. Hoạt động thương mại - dịch vụ, đạt tổng doanh số hơn 53,1 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, đã tiếp nhận, giải quyết cấp mới 119 hồ sơ đăng ký kinh doanh; tổng số hộ đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện đến nay là 1.841 hộ.

Người dân ở Phước Diêm (Thuận nam) thu hoạch muối đạt sản lượng cao. Ảnh: Văn Nỷ

* Trong 6 tháng đầu năm, với 2 vụ sản xuất, toàn huyện Bác Áí đã gieo trồng được 7.960 ha ( lúa 1.237 ha, bắp 1.368ha, mì 1.057 ha, rau quả các loại 235ha, đậu các loại 346ha, thuốc lá 25ha, mía 68ha, cỏ chăn nuôi 213ha, mè 81ha và cây lâu năm 3.330ha), đạt 69,2% kế hoạch năm, tăng 44,3% so với cùng kỳ. Đã chuyển đổi cây trồng 270 ha, đạt 100% kế hoạch; sản lượng lương vụ đông-xuân đạt 4.795 tấn, đạt 27% kế hoạch. Toàn huyện có quy mô đàn gia súc 93.484 con; đàn gia cầm 99.618 con. Đã triển khai kịp thời tiêm phòng gia súc, gia cầm và các biện pháp phòng bệnh khác nên cơ bản dịch bệnh trên đàn gia súc được kiểm soát.