Tọa đàm phản biện dự thảo chương trình, nghị quyết về thích ứng với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 18-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tọa đàm phản biện dự thảo chương trình, nghị quyết về thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì. Tham dự có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các chuyên gia, thành viên của Hội đồng tư vấn về kinh tế - xã hội.

Dự thảo chương trình và nghị quyết đề ra các quan điểm, mục tiêu, nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và rủi ro trước những tác động của BĐKH thông qua việc tăng cường khả năng chống. chịu, năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái. Đồng thời, thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với BĐKH vào hệ thống chiến lược, quy hoạch, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực và tận dụng cơ hội do BĐKH mang lại. Phấn đấu đến năm 2050, tỉnh Ninh Thuận trở thành nền kinh tế tăng trưởng xanh, bền vững, thích ứng thông minh với BĐKH và an toàn trước thiên tai.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tọa đàm phản biện.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, thành viên Hội đồng tư vấn góp ý phản biện một số vấn đề: Bổ sung nội dung đánh giá tác động của BĐKH ở tỉnh trong giai đoạn 2016-2020; cập nhật, bổ sung một số quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ thích ứng với BĐKH; tính toán, dự trù kinh phí và các nguồn lực trong tham trong đầu tư, thực hiện...

Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao ý kiến tham gia phản biện tâm huyết của chuyên gia, Hội đồng tư vấn cũng như sự chuẩn bị chu đáo, công phu của cơ quan soạn thảo. Nhấn mạnh về tầm quan trọng của chương trình và nghị quyết đối với sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện để sớm được ban hành và phát huy tính hiệu quả trong thực tiễn.