Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với Huyện ủy Thuận Bắc

Ngày 15-10, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Thuận Bắc về việc thực hiện các quy định về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, Huyện ủy Thuận Bắc đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các quy định về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, cơ bản đảm bảo quy trình quy định; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện không ngừng được nâng cao và trình độ được chuẩn hóa theo chức danh, vị trí việc làm; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cơ bản đảm bảo theo yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; công tác dân vận trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc, kịp thời tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc tại địa phương... Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Thuận Bắc kiến nghị một số nội dung liên quan về chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển; công tác kiểm soát tài sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018...

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận các kiến nghị của huyện, đồng thời đề nghị trong thời gian tới huyện Thuận Bắc cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các tổ chức cơ sở đảng. Kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có khát vọng đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Có kế hoạch luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ chặt chẽ, phù hợp và đúng quy định. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan và đại biểu dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát đối với cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ.