Sơ kết sản xuất vụ đông - xuân, triển khai sản xuất vụ hè - thu

Ngày 10-5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất vụ đông – xuân 2010-2011, triển khai sản xuất vụ hè – thu.

(NTO) Theo đó, vụ đông xuân 2010-2011, toàn tỉnh đã gieo trồng 22.479 ha, đạt 98% kế hoạch, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cây lúa 14.349 ha, đạt 102,4% kế hoạch, sản lượng gần 87.000 tấn, vượt 8,9% so với cùng kỳ; cây bắp 2.613 ha, năng suất bình quân 50,1 tạ/ha. Công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản được thực hiện nghiêm túc, giám sát chặt chẽ, đặc biệt là công tác tiêm phòng. Tình hình tiêu thụ nông sản vụ đông – xuân cũng gặp nhiều thuận lợi, giá thu mua cao.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều bất lợi, khả năng sẽ có hạn, tổng diện tích gieo trồng vụ hè – thu dự kiến 24.716 ha. Trong đó, cây lúa 12.420 ha, cây bắp 4.474 ha, cây có củ 2.435 ha, rau đậu các loại 4.520 ha, cây công nghiệp ngắn ngày 690 ha. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi phối hợp với các địa phương thực hiện các giải pháp điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm. Chỉ đạo sản xuất phải theo đúng thời vụ và cơ cấu giống đã được Sở NN và PTNT hướng dẫn, tránh tình trạng trên một xứ đồng tồn tại nhiều trà lúa khác nhau và sử dụng giống lúa bị nhiễm rầy. Đối với công tác BVTV, thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình sâu bệnh. Công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản phải tập trung, hiệu quả,… Việc chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, nhân rộng các mô hình có hiệu quả phải tiếp tục triển khai, lồng ghép với công tác khuyến nông, khuyến ngư, tăng cường mối liên kết “4 nhà” trong sản xuất.

Hội nghị cũng thông qua các phương án chống hạn; điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ hè – thu; phòng, chống dịch bệnh rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá; kế hoạch chuyển giao tiến bộ khoa học-kỹ thuật, đưa và nhân rộng giống mới vào sản xuất; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản.