Hỗ trợ 30% chi phí cho phương tiện nghề cá bị thiệt hại do thiên tai

(NTO) UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 16/2011 về quy định mức hỗ trợ đối với phương tiện nghề cá của ngư dân trong tỉnh bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cụ thể: hỗ trợ 30% tổng giá trị vỏ tàu và máy đối với trường hợp bị mất tích hoặc hư hỏng cả vỏ và máy không thể khắc phục được; vỏ tàu bị hư hỏng phải thay mới (đóng mới hoặc mua vỏ khác thay thế); máy tàu bị hư hỏng phải trang bị máy khác. Giá trị vỏ tàu, máy tàu được xác định theo bảng giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành của UBND tỉnh.

Theo quyết định này, tại địa phương hiện có 28 tàu của ngư dân bị thiệt hại trong đợt mưa bão cuối năm 2010 sẽ được xem xét hỗ trợ kinh phí.