Ninh Phước: Sơ kết mô hình "cùng nông dân ra đồng"

(NTO)  Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang tổ chức sơ kết Mô hình kiên kết 4 nhà" Cùng nông dân ra đồng " để quản lý đồng ruộng theo hướng hiệu quả.. Mô hình được triển khai trên 15,5 ha lúa của 39 hộ nông dân thôn Như Bình (Phước Thái – Ninh Phước).

Tham gia mô hình, bà con nông dân được cán bộ kỹ thuật của Công ty CP BVTV An Giang trực tiếp hướng dẫn các quy trình sản xuất từ khâu làm đất, xử lý giống, bón phân, phun thuốc đối với từng giai đoạn phát triển của cây lúa. Trong đó, tập trung vào việc giảm lượng giống gieo, giảm lượng phân bón và giảm thuốc BVTV. Triển khai xuống giống từ đầu tháng 1, đến nay, toàn bộ diện tích lúa của mô hình đang trong giai đoạn thu hoạch, với năng suất bình quân ước đạt 90 tạ/ha (đối với 1,2 ha gieo bằng máy sạ hàng) và 87 tạ/ha (đối với ruộng gieo bằng tay), chênh lệch lợi nhuận 4 triệu đồng/ha so với ruộng gieo đại trà.