Ninh Sơn: Quan tâm công tác giảm nghèo bền vững

Xác định giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Ninh Sơn đã triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương đều giảm.

Để công tác giảm nghèo đạt kết quả cao, hằng năm UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt. Đồng thời, khuyến khích, hỗ trợ các hộ phát triển sản xuất; tuyên truyền các chính sách ưu đãi của nhà nước để người dân nắm rõ. Nhờ vậy, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 có nhiều biến chuyển tích cực. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư, hoàn thiện với 11 công trình tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng như bê tông hóa đường giao thông xã Hòa Sơn, Mỹ Sơn; cứng hoá các tuyến kênh mương nội đồng xã Lương Sơn, Lâm Sơn; sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi xã Ma Nới… đã tạo thuận lợi trong việc đi lại, sản xuất, giao lưu buôn bán của người dân.

Gia đình chị Mai Thị Nguyên, thôn Phú Thuận, xã Mỹ Sơn thoát nghèo nhờ được hỗ trợ thực hiện mô hình nuôi bò sinh sản. Ảnh: L.Tuấn

Về sản xuất nông nghiệp, địa phương chủ động nhân rộng các mô hình giảm nghèo và đa dạng hoá sinh kế đối với các xã thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020. Thực hiện các dự án hỗ trợ cây trồng, vật nuôi như: Cừu sinh sản, bắp giống, phân bón cho nông dân ở các xã Quảng Sơn, Nhơn Sơn; đặc biệt là hỗ trợ 580 bò cái sinh sản cho 394 hộ nghèo với số tiền gần 6,6 tỷ đồng. Hướng dẫn người dân chuyển đổi giống cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng; ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất như: Tưới nước tiết kiệm; xây dựng mô hình sản xuất liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho bà con. Công tác giải quyết việc làm cũng được huyện quan tâm thực hiện, trong 5 năm đã đào tạo nghề cho 2.608 người, giải quyết việc làm 12.581 lao động; trong đó, xuất khẩu lao động 129 người. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo bình quân của huyện hiện nay còn 8,1%, giảm 17,85% so với năm 2015.

Bà Hoàng Lê Ngọc Anh, Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Ninh Sơn, cho biết: Huyện phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 6%. Để đạt được mục tiêu trên, thời gian tới huyện tiếp tục chỉ đạo tập trung hỗ trợ các xã, thôn đặc biệt khó khăn nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Lồng ghép linh hoạt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội khác; đồng thời, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ vốn phát triển kinh tế; tập trung quy hoạch các khu vực phát triển cây trồng, vật nuôi đặc thù; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.