Vốn tín dụng chính sách đồng hành phát triển kinh tế vùng miền núi Ninh Sơn

Với mục đích hoạt động không vì lợi nhuận, các chương trình chính sách tín dụng (CSTD) trong thời gian qua được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ninh Sơn chuyển tải đầy đủ, kịp thời. Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước, các đối tượng thụ hưởng tập trung đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả.

Đẩy nhanh quá trình giảm nghèo và từng bước nâng cao đời sống người dân được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Ninh Sơn. Nhằm đạt được mục tiêu trên, bên cạnh nỗ lực chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, không thể thiếu vai trò đóng góp tích cực của nguồn vốn CSTD. Theo ông Phạm Văn Trường, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện, với đặc điểm là huyện miền núi, đời sống của một bộ phận người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Góp phần đồng hành, hỗ trợ trong việc phát triển kinh tế tại địa phương, Phòng giao dịch luôn chú trọng nâng cao hoạt động chuyên môn, ngoài tận dụng nguồn vốn của NHCSXH cấp trên, vốn bổ sung hàng năm của địa phương, đơn vị còn triển khai linh hoạt các giải pháp tạo lập nguồn vốn thông qua hình thức huy động vốn để mở rộng các chương trình tín dụng, đảm bảo 100% đối tượng thụ hưởng khi có nhu cầu vay vốn đều được giải quyết kịp thời.

Vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp gia đình chị Mang Thị Vy, ở thôn Núi Ngỗng,
xã Nhơn Sơn có điều kiện phát triển chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo.

Tính đến đầu tháng 12-2020, tổng vốn huy động của Phòng giao dịch đạt 39,134 tỷ đồng, tăng 7,655 tỷ đồng so với đầu năm; trong đó, huy động tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân 22,349 tỷ đồng, huy động từ Tổ tiết kiệm và vay vốn 16,781 tỷ đồng, chiếm 4,3% trên tổng dư nợ; vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 10,842 tỷ đồng, tăng 1,231 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 120% kế hoạch NHCSXH chi nhánh tỉnh giao. Bên cạnh làm tốt công tác huy động và quản lý vốn, Phòng giao dịch còn tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai phương thức cho vay phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức giải ngân 93,914 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ của 12 chương trình tín dụng đến nay đạt hơn 392,7 tỷ đồng, với hàng ngàn lượt hộ còn dư nợ, tỷ lệ tăng trưởng đạt 98,78% so với kế hoạch giao. Một số chỉ tiêu cho vay đạt cao, tập trung chủ yếu vào các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là 205,645 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 52,3% trên tổng dư nợ; tiếp đến là chương trình cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn chiếm 85,414 tỷ đồng; ngoài ra, một số chương trình cho vay vốn học sinh, sinh viên; giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; nhà ở xã hội… đều có tỷ lệ giải ngân đạt cao.

Từ việc thực hiện cho vay kịp thời, đúng đối tượng, vốn tín dụng đã phát huy đúng mục đích. Đơn cử như gia đình chị Mang Thị Vy, ở thôn Núi Ngỗng, xã Nhơn Sơn, nhờ sử dụng vốn đúng trọng tâm, trọng điểm cùng với tinh thần chịu khó trong làm ăn đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Năm 2015, từ số vốn 25 triệu đồng của NHCSXH, chị đầu tư nuôi bò, với việc chăm sóc tốt, đến nay đàn bò tăng lên 7 con; ngoài ra, chị còn trồng gần 1 ha bắp lai và đậu xanh. Hiệu quả từ trồng trọt và chăn nuôi giúp gia đình có thu nhập ổn định khoảng 70 triệu đồng/năm.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của ngành và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ninh Sơn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân và hoàn thành các chương trình cho vay theo chỉ tiêu phân bổ; tăng cường chỉ đạo cán bộ tín dụng địa bàn phối hợp cùng các hội, đoàn thể, tổ vay vốn nhận ủy thác kiểm tra, giám sát đối tượng thụ hưởng, xây dựng mô hình kinh tế phù hợp, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xóa đói, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương trong những năm tới.