Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) năm 2020, trong điều kiện khó khăn, phức tạp, nhưng với quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, lấn chiếm đất rừng, các cấp, ngành và chính quyền các địa phương tập trung triển khai quyết liệt.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 252 vụ vi phạm pháp luật về QLBVR, trong đó vi phạm về lĩnh vực phá rừng 33 vụ, lấn chiếm đất rừng 19 vụ, khai thác vận chuyển, buôn bán lâm sản 114 vụ. Ông Dương Đình Sơn, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngay từ đầu năm công tác QLBVR trên địa bàn tỉnh đã được các đơn vị kiểm lâm, chủ rừng và chính quyền các địa phương xây dựng triển khai phương án theo từng tháng, từng quý; phối hợp triển khai thực hiện tốt quy chế về công tác QLBVR tại những khu vực rừng trọng điểm, rừng giáp ranh giữa các tỉnh. Cùng với đó, Chi cục còn phối hợp với các đơn vị chủ rừng, lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương tổ chức 1.872 đợt tuần tra, truy quét tai các vùng giáp ranh, vùng trọng điểm và các trục lộ giao thông trên địa bàn tỉnh, với 11.448 lượt người tham gia. Qua đó, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều vụ vi phạm về lĩnh vực rừng. Các điểm “nóng” về phá rừng tại các khu vực giáp ranh, vùng trọng điểm đã được kiểm soát. Nhờ đó, trong năm 2020, số vụ vi phạm lĩnh vực rừng đã giảm 32,08% vụ so với cùng kỳ năm trước; xử lý 128 vụ vi phạm, giảm 46,44% so với cùng kỳ; thu nộp ngân sách nhà nước 636 triệu đồng.

Nhân viên Trạm Bảo vệ rừng Phước Vinh (Ninh Phước) phối hợp với các Tổ cộng đồng tuần tra khu vực rừng đơn vị quản lý.

Song song với công tác tuần tra, truy quét, Chi cục còn phối hợp với các đơn vị chủ rừng, các địa phương, tổ bảo vệ rừng (BVR) đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân. Trong năm 2020, các đơn vị chức năng đã tổ chức 117 đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về QLBVR thu hút hơn 5.827 lượt người tham gia; vận động 760 hộ dân ký cam kết không vi phạm quy định QLBVR. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chủ rừng thực hiện tốt việc giao rừng khoán quản cho các tổ cộng đồng, lực lượng vũ trang nhận BVR, với diện tích 66.587 ha và khoanh nuôi 3.027 ha; vận động Nhân dân trồng, chăm sóc và phát triển vốn rừng thông qua các dự án SP-RCC, JICA2… nhằm khuyến khích người dân tích cực tham gia vào công tác trồng và BVR.

Ông Lê Minh Hiền, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Tân Giang, cho biết: Hiện nay, đơn vị đã giao cho các Tổ cộng đồng thôn, lực lượng vũ trang khoán BVR với diện tích trên 12.000 ha. Việc giao rừng này đã giúp bà con địa phương có điều kiện tập trung phát triển kinh tế, giải quyết được việc làm tại chỗ và tăng thu nhập, giảm áp lực vào rừng. Từ đó, người dân đã thay đổi nhận thức, hành động và ngày càng tích cực tham gia BVR nên tình trạng phá rừng làm nương rẫy, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép đã giảm hẳn, số vụ cháy rừng và diện tích rừng bị thiệt hại do cháy rừng thuộc đơn vị quản lý giảm đáng kể.

Theo ông Dương Đình Sơn, tuy công tác QLBVR đã có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại như: Nhận thức BVR của một bộ phận người dân sinh sống gần rừng còn thấp; tình trạng người dân vào rừng chặt cây, lấy gỗ, củi, đốt than vẫn xảy ra. Trong khi đó, lực lượng BVR mỏng. Để công tác QLBVR đạt hiệu quả, thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục triển khai Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 30-11-2016 của UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác QLBVR, phát triển rừng và xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra mất rừng, phá rừng, cháy rừng. Đẩy mạnh cơ chế phối hợp với các lực lượng, địa phương và các Tổ cộng đồng trong công tác QLBVR. Tăng cường công tác tuần tra, truy quét, kiểm soát trên diện rộng tại những khu vực rừng trọng điểm, rừng giáp ranh nhằm giảm số vụ vi phạm về lĩnh vực rừng. Phối hợp với các chủ rừng, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát, siết chặt người vào rừng. Tập trung xây dựng và thực hiện tốt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở chế biến, mua bán, kinh doanh gỗ và các loại lâm sản, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về QLBVR và phòng cháy, chữa cháy rừng để nâng cao nhận thức cho người dân; xây dựng hiệu quả các mô hình sinh kế, hỗ trợ người dân phát triển dưới tán rừng, nhằm nâng cao công tác BVR và phát triển rừng bền vững.