Trao Giấy chứng nhận VietGap cho các hợp tác xã, tổ hợp tác

Ngày 21-12, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Lâm Đồng tổ chức trao Giấy chứng nhận VietGAP năm 2020 cho 14 hợp tác xã, tổ hợp tác ứng dụng quy trình sản xuất cây trồng theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt thuộc địa bàn các huyện: Ninh Hải, Ninh Sơn, Ninh Phước, Thuận Nam và Tp. Phan Rang-Tháp Chàm.

Đây là những đơn vị sau khi trải qua quá trình thẩm định đảm bảo đầy đủ các tiêu chí về kỹ thuật canh tác, chăm sóc, thu hoạch và sơ chế sản phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận VietGAP theo quy định. Qua đó, tạo điều kiện để các hợp tác xã, tổ hợp tác nâng cao uy tín, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo thu nhập ổn định cho các thành viên; đóng góp vào quá trình phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trao Giấy chứng nhận VietGAP cho các hợp tác xã, tổ hợp tác.