Ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Phước

 

Đồng chí Lưu Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước: Tôi rất tin tưởng và kỳ vọng đại hội lần này sẽ là đại hội của trí tuệ, sự đoàn kết thống nhất. Sau đại hội, Ban Chấp hành khóa mới sớm cụ thể hóa các chỉ tiêu của Nghị quyết vào cuộc sống; đặc biệt quan tâm hơn đến các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Thông qua đó tạo điều kiện để Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của huyện đi vào cuộc sống. Cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; phát huy vai trò người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương Ninh Phước ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Bạch Thị Như Trâm, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phước Dân: Để sớm xây dựng Phước Dân trở thành đô thị loại IV theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, trong nhiệm kỳ đến, bản thân kỳ vọng Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị Phước Dân theo quy hoạch, có cơ chế giải pháp kêu gọi thu hút đầu tư, hỗ trợ địa phương về cơ chế, chính sách, nguồn vốn đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, sớm xây dựng Phước Dân trở thành đô thị loại IV theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Cùng với việc hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng mỹ quan đô thị, huyện cũng cần có chiến lược thu hút các nhà đầu tư phát triển các ngành nghề du lịch dịch vụ trên địa bàn, ưu tiên các khu du lịch làng nghề đặc thù, chú trọng kết nối vùng du lịch hình thành “bản đồ” điểm đến huyện với huyện, huyện với tỉnh nhằm mục đích nâng cao sức cạnh tranh của các loại hình du lịch, thu hút ngày càng nhiều du khách đến với Ninh Phước nói riêng và tỉnh ta nói chung.

Đồng chí Lê Thị Nghị, Bí thư Chi bộ thôn Long Bình 2, xã An Hải: Tôi kỳ vọng Đại hội Đảng bộ huyện lần này, các đại biểu sẽ lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành khóa mới những người có đủ đức, đủ tài và tâm huyết để lãnh đạo thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội. Tôi cũng mong Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới là trung tâm đoàn kết để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp. Quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp phải có phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực công tác, có tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân. Cùng với việc kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, chăm lo công tác phát triển đảng viên, nhất là khu vực nông thôn; cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng. Bên cạnh đó là tăng cường nắm bắt tình hình, cương quyết, không để tình trạng tham nhũng, lãng phí, thất thoát tài sản Nhà nước, lãng phí tiền của nhân dân xảy ra, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, làm sụt giảm niềm tin trong quần chúng nhân dân.