Ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Hải

Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Chủ tịch phụ trách UBND thị trấn Khánh Hải: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, nhiều dự án hạ tầng kinh tế-xã hội được triển khai, hoàn thành đưa vào sử dụng trên địa bàn thị trấn, tạo điều kiện để địa phương tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện chất lượng đời sống, tạo sự chuyển biến rõ nét cho bộ mặt đô thị. Trong nhiệm kỳ tới, tôi kỳ vọng Đảng bộ huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo phát huy hiệu quả việc huy động các nguồn lực, vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để phát triển đô thị Khánh Hải theo quy hoạch; đẩy nhanh thực hiện các dự án du lịch trên địa bàn như: Khu du lịch khách sạn và giải trí phức hợp Khánh Hải, khu bãi cát ven biển phục vụ du lịch, các khu đô thị mới Khánh Hải, Đá Chồng và ven Đầm Nại; đầu tư xây dựng chợ mới Khánh Hải và cảng cá Ninh Chữ kết hợp chuỗi hậu cần nghề cá, cũng như các công trình hạ tầng tạo mỹ quan đô thị. Cùng với việc hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, cần có chiến lựơc thu hút các nhà đầu tư phát triển du lịch dịch vụ; đa dạng hóa các nguồn lực, ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật các khu du lịch trọng điểm và các vùng có tiềm năng phát triển du lịch biển, nhất là khu vực biển Ninh Chữ, Đầm Nại để sớm hình thành các khu du lịch có chất lượng; kết nối các tuyến du lịch quốc gia để thị trấn Khánh Hải trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách.

Bà Võ Thị Như Thủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Hải: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tình hình kinh tế-xã hội của địa phương có nhiều chuyển biển tích cực, huy động được các nguồn lực từ các tổ chức và người dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM); cơ sở hạ tầng thiết yếu, giao thông nông thôn, nông nghiệp tiếp tục được đầu tư và nâng cấp, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Cùng với đó, các địa phương đã thực hiện nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, các mô hình thí điểm, đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào sản xuất; tập trung chỉ đạo, duy trì các tiêu chí NTM và nâng cao, thực hiện mô hình nông thôn kiểu mẫu. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, phát triển kinh tế nông thôn được đẩy mạnh.

Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực để cùng với sự huy động đóng góp của người dân, đẩy mạnh đầu tư xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, hạ tầng sản xuất; chuyển đổi tập trung thâm canh, tăng năng suất các loại cây trồng; tiếp tục, duy trì và giữ vững các tiêu chí NTM. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tập trung đầu tư phát triển kinh tế-xã hội và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí NTM.

Ông Lê Ngọc Dũng, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Ninh Hải: Trong những năm qua, đời sống kinh tế của người dân địa phương được nâng lên, bộ mặt huyện nhà có nhiều thay đổi, việc xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc đem lại kết quả thiết thực, thu nhập đầu người không ngừng tăng lên; đô thị Khánh Hải ngày càng văn minh, hiện đại theo hướng phát triển du lịch… Đảng bộ cũng đã quan tâm xây dựng hệ thống chính trị, đoàn thể vững mạnh, góp phần làm cầu nối đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào trong các sinh hoạt, đời sống của người dân. Qua Đại hội Đảng bộ huyện lần này tôi kỳ vọng sẽ lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành khóa mới những người có đủ đức, đủ tài và tâm huyết để lãnh đạo thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế-xã hội của huyện nhà; phát huy các thế mạnh của địa phương về kinh tế biển, du lịch và nông nghiệp, làm tiền đề phát triển toàn diện các mặt đời sống xã hội. Vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; hướng về cơ sở với nội dung sinh hoạt chất lượng, thiết thực; xây dựng tổ chức Mặt trận, đoàn thể, phát huy vai trò người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương Ninh Hải ngày càng giàu đẹp.