Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong hai ngày 23 và 24-7, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ, cùng 150 đại biểu đại diện cho đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: P.Bình

Phối hợp với các lực lượng và các ngành địa phương trong tỉnh đảm bảo ngăn chặn hiệu quả các vụ việc phức tạp, không để xảy ra điểm nóng; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, ma túy; bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh. Công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng được quan tâm; kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu đề ra. Thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, nhất là điều động, bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ được nâng lên. Những năm qua, đảng bộ Công an tỉnh luôn giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, ngành Công an tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, tạo môi trường thuận lợi, ổn định cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: P.Bình

Trong nhiệm kỳ 2020 2025, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục bám sát các quan điểm, chủ trương định hướng lớn, chỉ đạo một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả các nhiệm vụ nhằm ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; trấn áp, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, không để bị động bất ngờ. Phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể trong công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý có hiệu quả các loại tội phạm và các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh của tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. 

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh:P.Bình

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ Công an tỉnh cần bám sát quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng, phát huy truyền thống của lực lượng và tinh thần trách nhiệm xây dựng lực lượng Công an cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chú trọng nắm bắt, phân tích, dự báo sát tình hình để giữ thế chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh để kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp quan trọng  ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; trấn áp, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chú trọng giáo dục, bồi dường cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật cao, tinh thông nghiệp vụ, nắm vững pháp luật; có ý thức tôn trọng dân, gần dân, sát dân, đối thoại và lắng nghe ý kiến nhân dân; xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ…

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phan Bình

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 22 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 6 đồng chí. Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XII tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XIII. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.