Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Hải lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 24-7, Đảng bộ huyện Ninh Hải khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng tham dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; cán bộ hưu trí cao cấp và 233 đại biểu đại diện cho 2.038 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Hải lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Hải lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Qua đó, Đảng bộ huyện Ninh Hải đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đã hoàn thành đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Về kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng, quy mô và năng lực sản xuất một số ngành tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng. Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư. Lợi thế kinh tế biển, hạ tầng, nguồn lực đất đai tiếp tục được khai thác hiệu quả. Du lịch phát triển, có nhiều khởi sắc. Qua 5 năm, tổng vốn đầu tư của toàn huyện đạt 9.567 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 13,3%; tổng giá trị sản xuất 9.813 tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt 505,23 tỷ đồng, tăng 2,82 lần so năm 2016; thu nhập bình quân đầu người 57,3 triệu đồng/người/năm, đạt 102,3% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Các đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu tại Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về xã hội giải quyết việc làm trung bình 3.254 người/năm, đạt 100%; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,7%; chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng nâng cao, đến nay có 21 trường đạt chuẩn quốc gia; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đảm bảo. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững; Quy chế Dân chủ cơ sở được phát huy, khối đại đoàn kết dân tộc được mở rộng, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng được nâng cao...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Ninh Hải đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ huyện Ninh Hải tiếp tục xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, tạo bước đột phá nhanh hơn cả về tốc độ và chất lượng tăng trưởng, nhất là về du lịch, dịch vụ và công nghiệp; tạo sự chuyển biến rõ nét về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; khai thác có hiệu quả và phát huy tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển; tạo điều kiện phát triển du lịch. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và công nghiệp năng lượng; chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững, nhằm nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm; tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả trong sản xuất. Quan tâm thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững gắn với bảo vệ biên giới biển, môi trường, tài nguyên biển. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 67, 89 và 17 của Chính phủ, khuyến khích ngư dân đóng tàu thuyền công suất lớn, đánh bắt xa bờ, nâng cao hiệu quả khai thác.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra một cách bền vững để hướng tới mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gắn với quá trình đô thị hóa. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính; thường xuyên theo dõi, rà soát, kịp thời có các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển; quan tâm nâng chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tiếp tục quán triệt quan điểm xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất thực sự trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận cao của Nhân dân. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ tại chỗ đủ trình độ, năng lực, đạo đức cách mạng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để có hình thức vận động phù hợp. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương; phấn đấu xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh...

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Hải lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 2 ngày (ngày 24, 25-7). Báo Ninh Thuận sẽ tiếp tục theo dõi, đưa tin về kết quả Đại hội.