Phan Rang mùa nho

Ai đã tặng em

Áo màu tím Huế

Màu của thủy chung

Muôn đời vẫn thế

Ai đã cho em

Vị ngọt đầu môi

Vị ngọt Phan Rang

Vị ngọt đất trời

Anh hái tặng em

Chùm nho chín mọng

Gió chiều bảng lãng

Nắng vàng tươi nguyên

Một chút vấn vương

Mãi còn đọng lại

Một lần nhớ mãi

Mùa nho Phan Rang.