Lũy tre xanh

Những lũy tre xanh miết

Lặng lẽ đứng bên đường

Xòe bóng che mát rượi

Như dáng hình quê hương

Mùa nối mùa trôi mãi

Tre vẫn xanh âm thầm

Nắng thêu vàng trên lá

Gió đưa như khúc ru

Tiếng chim kêu thanh thoát

Tiếng gà trống gáy vang

Hóa thành niềm khắc khoải

Khi xa chợt nhớ về

Tuổi thơ thời chân đất

Long nhong những sớm chiều

Bao trò vui nao nức

Quanh quẩn bên hàng tre.