Mùa giêng hai...

Xuân chưa nỡ xa

Ngọt ngào hoa cải

Nắng vàng tươm mật

Dụ đàn ong bay

*

Ngẩn ngơ loài gió

Khắp chốn không nhà

Lang thang chẳng mỏi

Đi tìm hương hoa

 *

Bay cao cánh én

Lượn vòng véo von

Cánh đồng cúi thấp

Hôn màu mạ non

*

Xuân khoe sắc thắm

Điệu đà ban mai

Vần thơ xuân nhú

Biếc cành giêng hai...