Màu nắng Tháng Ba

Tháng Ba hoa nắng bung đầy!

Bàn chân dẫm phải rãnh cày chông chênh

Biết rằng ký ức gọi tên

Đưa ta về thuở nhớ quên dại khờ!

*

Tháng Ba bỏng rát đê, bờ...

Đàn trâu bỏ cỏ hững hờ xuống ao

Cho lòng dâng nỗi khát khao

Thèm cơn gió hát xôn xao bềnh bồng!

*

Tháng Ba bước mẹ ra đồng

Mồ hôi rơi xuống tựa dòng phù sa!

Ngọt ngào như những lời ca

Ngày xưa mẹ hát ơ... à đưa nôi!

*

Tháng Ba màu nắng sáng soi

Cong hình dáng mẹ một thời lo toan

Dãi dầu nuôi lớn đàn con

Nào quản mưa nắng neo mòn lên vai

*

Để rồi màu tóc phôi phai

Mưu sinh gian khó vẫn hoài mẹ ơi!

Tháng Ba nắng nung đất trời

Gian truân mẹ gánh trọn đời vì con.