Thư pháp ngày xuân

Mỗi năm cứ độ xuân về

Gian hàng chợ tết bộn bề mực, tranh

Tiếng đồn xa, tiếng đồn lành

Con chữ uốn lượn mà thành thú chơi

Tay em múa bút chẳng rời

Người xem chen chúc đứng ngồi ngẩn ngơ

Thả hồn từng chữ, câu thơ

Rồng bay, phượng múa tỏ mờ nét hoa

Chữ em hóa lộc mỗi nhà

Hóa niềm mơ ước trẻ già vui xuân

Dù cho con tạo xoay vần

Ngày xuân thư pháp lại dần… ngày xưa…