Hương tết quê

Em hẹn tết đoàn viên xứ sở

Mùa nho chín đỏ những vườn quê.

Cây nêu chúc phúc treo đầu ngõ

Hoa cúc vàng thơm rực lối về.

Xênh xang áo mới đàn em nhỏ

Ríu rít đùa vui má ửng hồng.

Nhộn nhịp người quê ra phố tết

Đường làng thơm ngát lúa xanh đồng.

Mẹ ép mùa xuân trong cốm mới

Thơm từng hạt nổ sáng tinh khôi.

Người đi trăm nẻo, hồn thương nhớ

Hương cốm ngọt lừ, hương tết quê!