Một thoáng xuân quê

Ta về tìm lại ngày thơ

Buổi nào tắm mát giấc mơ ngọt ngào

Xuân về gió hát xôn xao

Miền em xanh biếc rót vào chân quê.

 *

Ta về say với cơn mê

Bếp nghèo đỏ lửa lối về bình yên

Em thơ áo mới hồn nhiên

Nụ cười trong vắt ngày hiền như xưa.

 *

Men theo một sợi tóc thừa

Nhìn mùa mất dấu cũng vừa chênh vênh

Em còn phía ấy buồn tênh

Có nghe xuân đã về bên cổng làng.

 *

Con đò vỗ sóng thênh thang

Ru miền kí ức nồng nàn với quê

Vui buồn rớt lại triền đê

Đưa tay đón giọt xuân quê tự tình…