Hoài niệm

Nghe trong tiếng gió sang mùa

Con đường quê nhỏ chim ca ngọt lành

Bờ tre cong bóng tỏa xanh

Tiếng gà thao thiết yên lành loang xa

Vườn sau tím những bông cà

Mồng tơi trước ngõ mấy mùa cứ leo

Lang thang những sợi khói chiều

Quyện trong làn nắng liêu xiêu phía nhà

Bến sông thấp thoáng con đò

Lặng thầm nghe sóng vỗ bờ miên man

Đò đưa mấy lượt người sang

Thời gian ngày tháng âm thầm mà trôi

Tuổi thơ giờ cũng xa rồi

Về ngang kỷ niệm bồi hồi niềm thương

Vẫn đây một góc quê hương

Về nghe nỗi nhớ vấn vương tim mình.