Nhớ quê

Trăng tròn chênh chếch đỉnh đầu,

Ta về ru giấc canh thâu hững hờ.

Gió đưa con sóng xa bờ,

Ta về gấp những thuyền thơ xuôi dòng.

Quê hương ruộng trãi mênh mông,

Ta về nhớ khói đốt đồng ngày xuân.

Mây chiều gợi nổi bâng khuâng,

Ta về thả cánh diều nâng gió ngàn.

Quanh co mòn lối đường làng,

Ta về nhớ lũy tre, giàn mướp xanh.

Tháng hai nắng đượm khô hanh,

Ta về ta nhớ mái tranh, con đò.

Sông quê bạc trắng cánh cò,

Ta về lưu luyến câu hò quê hương.