Với sông Dinh

Em hát về dòng sông tình yêu

Gợi lại năm xưa tình anh dậy sóng

Vỗ đôi bờ xanh niềm ước vọng

Hẹn một lần… sao mãi chờ mong

Kỷ niệm lắng sâu…lòng sông khát vọng

Chảy lững lờ theo mãi ước mơ xưa

Anh vẫn đợi – tình em lắng đọng

Ngọt ngào tha thiết mãi sông ơi!..