Tiếng sóng Hòn Cò

Lắng nghe tiếng sóng Hòn Cò

Mênh mông biển cả câu hò hẹn nhau

Sân ga bạc trắng hoa cau

Bắc Nam xuôi ngược con tàu băng qua

Cánh buồm óng ánh sao sa

Khơi luồng cá bạc ngân nga đầy thuyền

Muối đồng Cà Ná vun lên

Nở bông mây trắng in nền trời xanh

Xôn xao cát mịn mỏng manh

Cùng em dạo bước long lanh nắng vàng

Đá chồng nỗi nhớ mênh mang

Ngắm chiều hẹn ước dệt trang thơ tình.