Tiếng gà trưa

Góc quê vang vọng tiếng gà

Bồng bềnh theo gió khi xa khi gần

Mà như níu kéo bàn chân

Của người làm kẻ bao lần xa phương 

Để cho nỗi nhớ niềm thương

Cứ theo năm tháng vấn vương bên lòng

Con đò bến nước dòng sông

Đường đi lối nhỏ uốn cong lượn vòng 

Khi xa lại thấy nhớ mong

Một miền quê nhỏ bềnh bồng yêu thương

Dẫu đi muôn dặm nẻo đường

Vẫn nghe quê cũ du dương tiếng gà.