Triển khai thực hiện Nghị định số 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ

(NTO) Ngày 26-9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4148/UBND-VXNV gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31-8-2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

Nghị định quy định rõ nguyên tắc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống. Theo đó, các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; chỉ tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống khi có văn bản thành lập hoặc quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền; chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn. Trường hợp bộ, ngành, cấp tỉnh đồng thời có ngày thành lập, ngày tái lập, ngày truyền thống thì chỉ được lựa chọn một trong các ngày trên để tổ chức kỷ niệm; không tặng quà và tổ chức chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm.

UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố nghiên cứu sâu kỹ nội dung được quy định tại Nghị định nêu trên, nghiêm túc triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả theo đúng quy định. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn những nội dung có tính chất đặc thù về nghi lễ đối với việc tổ chức lễ kỷ niệm, ngày thành lập, ngày truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân.