Triển khai Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 18-9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu chung của Đề án là tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp (GDHN) trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của địa phương và yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

Mục tiêu đến năm 2020, có khoảng 55% trường THCS, 60% trường THPT có Chương trình GDHN gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của địa phương và đến năm 2025, mục tiêu này là 100%. Năm 2020 có ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở GDNN đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; 40% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở GDNN trình độ cao đẳng…

Đề án cũng nêu rõ, sẽ xây dựng mô hình thí điểm về GDHN và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông tại một số địa phương đại diện cho các vùng kinh tế, trong đó áp dụng phương thức hướng nghiệp tiên tiến, có sự tham gia của các cơ sở GDNN, các doanh nghiệp.