Phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho các chức sắc, chức việc

(NTO) Ngày 21-8, Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho gần 150 vị chức sắc, chức việc của các tổ chức tôn giáo trong tỉnh. Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của các sở, ngành có liên quan triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; thông tin về nội dung cơ bản của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 31-12-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và hướng dẫn các thủ tục hành chính về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; Quyết định 1187/2018/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương; các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng có liên quan đến tôn giáo và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Quang cảnh Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc.