Hội đồng Sư cả Hồi giáo Chăm Bà ni tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2016-2021

(NTO) Ngày 12-12, Hội đồng Sư cả Hồi giáo Chăm Bà ni tỉnh tổ chức Đại hội lần III, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Điệp, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; Cao Văn Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành và các vị chức sắc thuộc 7 chùa Bà ni trên địa bàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường trực Hội đồng Sư cả Bà ni đã chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết trong các tín đồ, tu sĩ; vận động tín đồ Bà ni chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế hoạt động của Hội đồng Sư cả. Đến nay, các tin đồ và Sư cả của 7 chùa Bà ni đều thực hiện tốt các quy ước, quy chế xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, gây tốn kém trong lễ tục. Qua đó, từng bước góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư ngày càng văn minh, tiến bộ....

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Điệp, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; Cao Văn Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy
và các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Sư cả Hồi giáo Chăm Bà ni tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động là tiếp tục phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phối hợp giải quyết các hoạt động tin ngưỡng tôn giáo theo pháp luật. Điều chỉnh và củng cố có hiệu quả các hoạt động nghi lễ tôn giáo phù hợp với nhu cầu thực tế của các tin đồ, đúng theo giáo luật và pháp luật. Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo luật về các hoạt động tin ngưỡng tôn giáo Bà ni. Vận động chắc sắc, tin đồ thực hiện các nghi lễ tiết kiệm và bảo tồn các giá trị văn hóa; củng cố và xây dựng Hội đồng Sư cả vững mạnh. Phấn đấu hoàn thành 90% nhiệm vụ, các hoạt động mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Điệp, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; Cao Văn Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy
tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội đồng Sư cả Bà ni nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Cao Văn Hóa, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh  cho  tập thể và cá nhân 
có thành tích trong tuyên truyền vận động tin đồ thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh.

Đại hội bầu 36 vị chức sắc, nhân sĩ vào Ban chấp hành Hội đồng Sư cả Bà ni nhiệm kỳ 2016- 2021. Sư cả Nguyễn Lài được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Sư cả Chăm Bà ni nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền vận động tin đồ thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh.