Lực lượng vũ trang tỉnh Ninh Thuận: Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới

(NTO) Trải qua hơn 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân các dân tộc ở địa phương, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã lập nhiều chiến công hiển hách, không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giải phóng và xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển.

Đại tá Lưu Xuân Phương
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Trong quá trình đó, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của LLVT tỉnh luôn tỏa sáng. Đó là những chuẩn mực giá trị về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách của người quân nhân cách mạng; là lý tưởng cao đẹp, tình yêu quê hương, đất nước, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; là tinh thần quyết chiến, quyết thắng, ý chí vượt qua khó khăn, gian khổ, dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo; tính kỷ luật tự giác, nghiêm minh; tình đồng chí, đồng đội, tình đoàn kết quân-dân gắn bó keo sơn..., những yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp để LLVT tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhận thức rõ giá trị của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đối với xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng phát huy, làm cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng. Các đơn vị thường xuyên giáo dục, quán triệt, rèn luyện, trau dồi làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc những phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Trước hết là việc xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới đất nước, con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội; tinh thần sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ làm tốt công tác giáo dục, cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đều có nhận thức, thái độ chính trị tốt, tinh thần trách nhiệm cao; có ý chí, quyết tâm phấn đấu thi đua; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, nâng cao hiệu quả thực hiện các mặt công tác tham mưu, công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện công tác quốc phòng, quân sự địa phương; nâng cao chất lượng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, từng bước xây dựng tỉnh, huyện, thành phố ở địa phương thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, trước hết là thế trận lòng dân với độ tin cậy cao. Hàng năm, các nhiệm vụ về quân sự, quốc phòng ở địa phương, việc xây dựng, bổ sung điều chỉnh các quyết tâm, kế hoạch, phương án tác chiến; việc tổ chức các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chỉ huy-tham mưu, diễn tập phòng chống lụt bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy nổ ở các cấp; công tác xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ… luôn hoàn thành chỉ tiêu, đạt chất lượng cao.

Ngoài nhiệm vụ quân sự, việc thực hiện chức năng “đội quân công tác”, kết quả công tác dân vận, thực hiện chính sách hậu phương quân đội cũng là những biểu hiện sinh động làm cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của LLVT tỉnh tỏa sáng hơn. Từ năm 2010 đến nay, LLVT tỉnh đã tổ chức huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận với hơn 1.350 lượt cán bộ, chiến sĩ thường trực, 6.100 lượt cán bộ, chiến sĩ quân nhân dự bị động viên và dân quân tự vệ, với trên 21.000 ngày công lao động giúp nhân dân thu hoạch mùa màng, sửa sang nhà cửa, làm vệ sinh môi trường, củng cố đường giao thông… Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình cho 12.065 lượt người dân, trị giá 450,6 triệu đồng. Xây dựng và trao tặng 24 căn nhà Tình nghĩa cho các đối tượng chính sách và 11 nhà “Đồng đội”, trị giá 2,275 tỷ đồng. Tiết kiệm từ “Hũ gạo vì người nghèo” 37.274 kg gạo, quyên góp trên 700 triệu đồng giúp đồng bào nghèo. Tham gia xây dựng nông thôn mới, bê tông 6.655 m đường liên thôn. Tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách với số tiền 258,8 triệu đồng. Khảo sát, quy tập 70 mộ liệt sỹ đưa về Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh. Hoàn tất các thủ tục đề nghị Quân khu quyết định và tổ chức chi trả cho 8.490 trường hợp theo các Quyết định 290/QĐ-TTg, Quyết định 188/QĐ-TTg, Quyết định 142/QĐ-TTg, Quyết định 138/QĐ-TTg, Quyết định 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với số tiền hơn 27,977 tỷ đồng… Nhờ tham gia thực hiện hiệu quả công tác dân vận, công tác chính sách đã góp phần bảo đảm ổn định, nâng cao đời sống của những người có công với nước, đồng thời tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Để phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục phát huy, không ngừng tỏa sáng trong thời kỳ mới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh cần phải tiếp tục tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về giá trị, ý nghĩa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, niềm tin sâu sắc đối với mọi cán bộ, chiến sĩ. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đi vào chiều sâu, đạt chất lượng, hiệu quả. Tăng cường hoạt động thực tiễn, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo môi trường thuận lợi để phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được phát huy trong điều kiện mới. Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong rèn luyện, phấn đấu theo tiêu chí phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. 

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới là trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đã được tôi luyện trong những năm tháng chiến tranh và trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay phải được giữ vững và tỏa sáng, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương giao phó.