Phong trào Thi đua Quyết thắng: Động lực để lực lượng vũ trang huyện Thuận Bắc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

(NTO) Ngay từ đầu năm 2017, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Thuận Bắc đã có nhiều chủ trương, biện pháp phù hợp, sáng tạo, đưa phong trào Thi đua Quyết thắng phát triển lên một bước mới.

Phong trào Thi đua Quyết thắng đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý thức, động cơ thi đua cho cán bộ, chiến sĩ được chú trọng. Hội đồng thi đua, tổ thi đua các cấp của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nền nếp.

Tổ chức bắn đạn thật cho lực lượng dân quân cơ động của huyện.

Để nâng cao hiệu quả, sức lan tỏa của phong trào thi đua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã bám sát chủ đề, mục tiêu phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh, các phong trào thi đua của địa phương, cụ thể hóa thành nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với đạc điểm, nhiệm vụ của LLVT huyện. Tập trung hướng vào mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ huyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện; khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó, Hội đồng Thi đua–Khen thưởng làm tốt việc tổ chức đăng ký, ký kết, giao ước, bình xét, chấm điểm thi đua; đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành, đồng thời gắn kết phong trào thi đua với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”..., các cuộc vận động của địa phương tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mỗi cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”, nhân tố mới, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được quan tâm đúng mức; gắn thi đua với khen thưởng, tạo động lực cho phong trào phát triển. Điển hình trong phong trào thi đua có các tập thể, cá nhân như Ban Tham mưu, Ban Chính trị cơ quan quân sự huyện, Ban CHQS xã Lợi Hải, Ban CHQS Công ty TNHH TM&SX Nam Thành…

Từ phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Việc giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được coi trọng. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng đúng quy định, đạt 2% so với dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 21,7% (riêng trong dân quân 14,6%,), tỷ lệ đoàn viên đạt 65,69%, 100% xã đội trưởng là đảng viên và là cấp ủy viên cùng cấp, 100% xã đội phó là đảng viên; 100% xã có Chi bộ quân sự, trong đó chi bộ có cấp ủy đạt 66,6%; 100% xã thành lập Chi đoàn Dân quân cơ động. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký và quản lý chặt chẽ, sắp xếp quân nhạn dự bị đạt 99,07% so với nhu cầu.

Với tinh thần thi đua tích cực, ý thức trách nhiệm chính trị cao, các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, chế độ, nền nếp công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Qua phong trào thi đua, LLVT huyện đã được các cấp khen thưởng 11 tập thể, 26 cá nhân và 6 hộ gia đình tiêu biểu. Đây chính là tiền đề quan trọng để LLVT huyện Thuận Bắc đưa phong trào Thi đua Quyết thắng lên tầm cao mới, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.