Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn Bộ binh 610 anh hùng

(NTO) Tiểu đoàn Bộ binh 610 thuộc Trung đoàn Bộ binh địa phương 896 vừa tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị. Phát huy truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 610 luôn tích cực học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và xây dựng nông thôn mới được Bộ CHQS tỉnh, chính quyền địa phương đánh giá cao.