Sơ kết 5 năm công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện (2012-2017)

(NTO) Ngày 9-11, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện (2012-2017) nhằm đánh giá kết quả đạt được và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư 01/2013 của Bộ Quốc phòng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cấp trên về quy hoạch, đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện các cấp. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với các sở, ngành, địa phương có liên quan cũng như các cơ quan của Quân khu trong quá trình quy hoạch, đầu tư xây dựng, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy chế, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đồng thời tăng cường công tác quản lý, không để xảy ra lấn chiếm, tranh chấp trên diện tích đất đã được quy hoạch; các đơn vị chưa quy hoạch phối hợp cùng ngành Tài nguyên và Môi trường, các xã xác định quỹ đất, vị trí bảo đảm cho quy hoạch. Phối hợp với các sở, ngành. địa phương tham mưu UBND các cấp, Bộ Tư lệnh Quân khu và Bộ Quốc phòng bảo đảm ngân sách để thực hiện quy hoạch, xây dựng hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện để đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang…