Thuận Bắc, Thuận Nam: Họp chuẩn bị tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2018

(NTO) Ngày 7-11, UBND huyện Thuận Bắc tổ chức họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) 2 cấp huyện, xã đánh giá kết quả xét duyệt chuẩn bị thực lực tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

Qua xét duyệt, tổng thực lực thanh niên trong độ tuổi NVQS có 1.924 người, chiếm 4,62% dân số toàn huyện, trong đó có 401 thanh niên đủ điều kiện gọi khám sức khỏe. Để đảm bảo số lượng thanh niên khám sức khỏe, UBND huyện chỉ đạo Hội đồng NVQS 2 cấp phối hợp với địa phương tăng cường công tác tuyên truyền Luật NVQS; rà soát các trường hợp miễn, hoãn NVQS và phát lệnh gọi khám sức khỏe trước ngày 12-11.

► Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Thuận Nam vừa tổ chức họp về chuẩn bị thực lực tuyển quân năm 2018.

Tổng thực lực nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS toàn huyện là 2.880 thanh niên. Trong đó miễn làm nghĩa vụ quân sự là 73 thanh niên; tạm hoãn 519 thanh niên; chưa gọi nhập ngũ 1.981 thanh niên và đủ điều kiện gọi khám sức khỏe là 307 thanh niên. Dự kiến chỉ tiêu giao quân năm 2018 của huyện là 110 quân.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên trực tiếp phụ trách địa bàn thực hiện tốt các bước theo quy trình tuyển chọn công dân nhập ngũ, bảo đảm công khai, kịp thời, đầy đủ các yếu tố theo quy định.