Ngành Thuế triển khai gửi thư nhắc người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, từ ngày 15-11, các cơ quan Thuế trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt triển khai gửi thư nhắc người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế và thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử thay thế cho văn bản giấy.

Theo hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh, với trường hợp người nộp thuế là tổ chức, cá nhân đã đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện tử và có tài khoản giao dịch điện tử trên Hệ thống ứng dụng Thuế điện tử eTax hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN sẽ nhận được thư nhắc nộp hồ sơ khai thuế và thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử thay cho văn bản giấy qua địa chỉ tài khoản giao dịch điện tử của người nộp thuế và qua email người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan Thuế. Ngoài ra, cũng lưu ý, trường hợp người nộp thuế đang sử dựng dịch vụ của các nhà cung cấp T-VAN: BKAV, TAX24, Thái Sơn, VNPAY, Misa, Cybertax thì cơ quan Thuế gửi thông báo thuế đến địa chỉ email mà người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế thông qua T-VAN, đồng thời người nộp thuế truy cập vào ứng dụng Thuế điện tử theo đường dẫn: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ để tra cứu và tải thông báo. Với người nộp thuế đang sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp của T-VAN còn lại thì thông báo sẽ được gửi đến địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế. Đối với trường hợp người nộp thuế không sử dụng dịch vụ thuế điện tử tại Hệ thống Thuế điện tử eTax, cơ quan Thuế sẽ tiếp tục hỗ trợ gửi bản giấy cho người nộp thuế hoặc đại lý thuế qua đường bưu điện.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Ninh Sơn - Bác Ái hướng dẫn người dân thủ tục nộp thuế. Ảnh: Ngọc Diệp

Đồng chí Đặng Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, việc thay thế phương thức giao tiếp thủ công bằng phương thức điện tử sẽ giúp người nộp thuế đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ pháp luật thuế và tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế chấp hành pháp luật thuế; đồng thời thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc xây dựng kênh giao tiếp bằng hình thức điện tử giữa cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp.

Được biết, để triển khai hiệu quả công tác này, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp các ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS), ứng dụng Ký điện tử (KĐT), hệ thống dịch vụ Thuế điện tử (eTax). Song song đó, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức các lớp đào tạo cho công chức tại các đơn vị từ tháng 12-2019 về Quy trình nghiệp vụ KĐT đối với Thư nhắc nộp tờ khai, thông báo đôn đốc kê khai và sử dụng ứng dụng; đã hỗ trợ quét mẫu chữ ký của lãnh đạo phòng, đội, cơ quan Thuế và dấu của cơ quan Thuế đưa vào ứng dụng KĐT… Phấn đấu triển khai thực hiện việc gửi thư nhắc nộp hồ sơ khai thuế và thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế đến người nộp thuế theo phương thức điện tử đạt tối thiểu từ 80% trở lên tính trên tổng số người nộp thuế có sử dụng dịch vụ thuế điện tử thuộc trường hợp phải đôn đốc.