Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ninh Hải

Đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn ưu đãi

Từ đầu năm tới nay, Phòng giao dịch Ngân hành Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ninh Hải tích cực triển khai đảm bảo kế hoạch tăng trưởng tín dụng, tập trung đẩy nhanh các chương trình cho vay; góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Nhằm đẩy nhanh kết quả cho vay đối với các đối tượng thụ hưởng, trên cơ sở chỉ tiêu nguồn vốn tín dụng được giao trong năm 2020, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ninh Hải chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 67-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Cùng với đó, phối hợp với các hội, đoàn thể nhận ủy thác tổ chức phiên họp giao ban định kỳ, thống nhất ban hành nội dung chỉ đạo thực hiện công tác ủy thác; tăng cường, củng cố nâng cao chất lượng Tổ tiết kiệm và vay vốn (TTK&VV), hoạt động tại các điểm giao dịch xã. Nhờ đó, đáp ứng kịp thời nguồn vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Nguồn vốn Ngân hàng Chích sách xã hội giúp diêm dân huyện Ninh Hải có thêm điều kiện nâng cao thu nhập từ sản xuất muối.

Tính đến hết tháng 10-2020, doanh số cho vay của đơn vị đạt hơn 93 tỷ đồng/2.617 khách hàng vay vốn, nâng tổng dư nợ 15 chương trình tín dụng đến nay hơn 349,6 tỷ đồng, tăng 18,5 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 89% kế hoạch, với 12.506 khách hàng vay vốn, bình quân dư nợ mỗi hộ gần 28 triệu đồng; góp phần giúp cho hơn 6.047 hộ vay được thoát nghèo và vượt qua ngưỡng nghèo, 757 hộ có việc làm ổn định; 1.275 học sinh, sinh viên có vốn trang trải chi phí học tập; hơn 3.127 công trình nước sạch và vệ sinh được xây dựng và sửa chữa mới; trên 883 hộ ở vùng khó khăn được vay vốn sản xuất, kinh doanh... Đối với 4 hội, đoàn thể huyện đang quản lý dư nợ nhận ủy thác, với 273 TTK&VV. Cụ thể: Hội Phụ nữ quản lý 141,397 tỷ đồng; Hội Nông dân 82,298 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh 60,502 tỷ đồng và Đoàn thanh niên 65,261 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân thông qua các tổ chức này hàng năm đều đạt trên 99%.

Bên cạnh đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn tín dụng, công tác huy động tiền gửi tiết kiệm nhằm bổ sung và mở rộng đối tượng, dịch vụ cho vay cũng được quan tâm, chú trọng. Trong năm, ngoài vốn cân đối từ Trung ương và vốn phân bổ hàng năm từ địa phương chuyển về, Phòng giao dịch còn thực hiện linh hoạt các giải pháp huy động tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân và từ TTK&VV được 44,997 tỷ đồng, tăng 3,166 tỷ đồng so với đầu năm. Bên cạnh đó, với mục tiêu xuyên suốt tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu cho vay quay vòng, công tác quản lý, thu hồi lãi và nợ gốc tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, Phòng giao dịch thường xuyên phối hợp với các hội, đoàn thể cơ sở, TTK&VV tích cực tuyên truyền, rà soát, đôn đốc các khoản nợ đến hạn, nợ theo phân kỳ, do đó nhận thức của hộ vay về trách nhiệm trả lãi, nợ gốc có bước chuyển biến rõ rệt. Đến hết 9 tháng, doanh số thu hồi nợ đạt 74,149 tỷ đồng, đạt trên 88%, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh toàn huyện hiện chỉ còn 3,628 tỷ đồng, chiếm 1,04% trên tổng dư nợ, đảm bảo công tác tài chính cho đơn vị.

Từ triển khai kịp thời các chương trình tín dụng cho vay, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 còn 2%, giúp 8 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, từ nay đến cuối năm, theo ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ninh Hải, đơn vị tiếp tục bám sát tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, từ đó cân đối nguồn vốn triển khai đảm bảo kế hoạch cho vay phù hợp; tổ chức xét duyệt vay vốn công khai đúng đối tượng thụ hưởng; đơn giản hóa các thủ tục, hồ sơ nhằm giải ngân hết chỉ tiêu giao, tránh tồn đọng vốn; đồng thời, tăng cường theo dõi và quản lý việc sử dụng vốn của hộ vay đúng mục đích.