Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Thuận khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025